mazon-nahon-logo

     לא עוד קפה -   קפה אורגני!

     אך מזה אורגני?   


plantation

חקלאות אורגנית החלה בשחר ההיסטוריה, כאשר אבותנו הרחוקים עברו מצייד ואיסוף לחקלאות. טרם הומצאה תעשיה כימית וכחומרים להדברה השתמשו במקורות טבעים.


ddt

הכל החל בשנת 1939 כאשר הופצו חומרי הדברה כמו די.די.טי. (DDT) ואחרים. דברי ההדברה הסינטטיים כאלה הפכו במהרה לפופולריים, כי הם הרגו מזיקים, הגדילו יבולים ואוכל הפך להיות זול יותר. מאחר ואף אחד לא חשב על סיכון פוטנציאלי לבריאות, המחקר בנדון היה מינימלי.

maariv

עם השנים התחילו להתגלות סימני הסכנה לבריאות, חלק מחומרים הוצאו משימוש. כך די.די.טי., למשל, אסור לשימוש בגידולים חקלאיים בישראל.

risusavir


  בחקלאות אורגנית לא משתמשים במירב החומרים הסינטטיים להדברה ולדישון.


nongmo

  בחקלאות אורגנית לא משתמשים בזריעה מהונדסת גנטית.

emet-sheker2

  בישראל חקלאות אורגנית החלה ע"י חובבי הבריאות. לא הייתה תקינה וכל אחד השתמש במילה "אורגני" איך שחפץ. ניתן להניח כי במקביל לחובבי הבריאות שהשתמשו במוסג "אורגני" עלולים היו להיות גם...נוכלים.

מדינת ישראל החליטה לתמוך בחובבי הבריאות ובשנת 2008 נכנס לתוקף חוק להסדרת תוצרת אורגנית.


agrior2 haklaut2

על פי החוק, כל גורם המתעסק בתוצרת אורגנית חייב לעמוד בפיקוח המוגדר בחוק, חייב לסמן את המוצר במילה "אורגני" או "אורגנית" ולסמן בשתי הסמלים האחידים.

agrior_one color haklaut_one_color

על פי החוק, אפשר גם לסמן בסמלים בצבע אחיד.

read-label

  הזהרו מחיקויים!

  מי שכותב "אורגני" על מוצרים ללא סימול מתאים בעצם עובר על החוק.

 שאלות? - צרו קשר  אל דף ראשי  


מזון-נכון - דף הבית

קשר עמנו   אודותנו   קפה אורגני   קפה ירוק   באר קי

חנויות בצפון   חנויות במרכז   חנויות בדרום   בתי קפה   מלונות   מוסדות

מזה אורגני?  מדוע אורגני?  קפה אורגני בריא?  פולים שלמים או קפה טחון?

על הקפה שלנו    מזה מקור יחיד?    מקורות הקפה שלנו    שאלות נפוצות